המרכז הבינתחומי הרצליה / תוכן וידאו

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה, בברכה לרגל חג הפסח

Thought Leaders on Shared Israeli Hope

טקס הענקת תארים – יוני 2016