פרופ' אוריאל רייכמן נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה בפרוס שנת ה- 25 לייסוד הבינתחומי