צרו קשר

פרופ' אוריאל רייכמן
כתובת למשלוח דואר:
המרכז הבינתחומי הרצליה
רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן
ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
ישראל
טלפון: 09-9527272
פקס: 09-9563616
דוא"ל: president@idc.ac.il