"ישראל נאבקת על קיומה ועל הלגיטימיות מבית ומחוץ. ההתייצבות מול האתגרים מבית חשובה לא פחות מהמאבק בבעיות מבחוץ. הרוב הדומם, היצרני, המשרת, הממלכתי, משלם המיסים – הרוב הציוני – חייב לחזור לעמדה המכרעת בעיצוב צביונה של מדינת היהודים, חזונה ועתידה".

מדיני-ביטחוני / קטעי תקשורת

מעריב - כנס הרצליה - פרופ' אוריאל רייכמן
מעריב – כנס הרצליה – פרופ' אוריאל רייכמן 13 במרץ 2013

מעריב – כנס הרצליה – פרופ' אוריאל רייכמן

המשך