"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל" / קטעי תקשורת

ידיעות אחרונות - יש סיכוי - אוריאל רייכמן
ידיעות אחרונות – יש סיכוי – אוריאל רייכמן 9 בפברואר 2012