"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל" / מאמרי דעה

גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל" דצמבר, 2019
גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "כך נשנה את שיטת הממשל ונחולל היסטוריה" 8 במאי 2012

מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו.המשך

הסיכוי לשינוי
הסיכוי לשינוי 8 במאי 2012

הליכה לבחירות בחודשים הקרובים בשיטה הקיימת לא הייתה מביאה לפתרון ולהכרעה בבעיות היסוד או בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית, אשר בשמם הכריזו על ההליכה לבחירות מלכתחילה. יש טעם ללכת לבחירות חדשות אך ורק אם הן תיערכנה לפי שיטה חדשה, שתביא לשינוי מהותי בהתנהלות הפוליטית.
מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו.

המשך