"קיומה של מדינת הלאום היהודית הוא הסיבה למאבקנו והדרך לחולל הזדהות מחודשת בארץ ובתפוצות. האתגרים היהודים-מוסריים, הדמוקרטים, החומריים והניהוליים חייבים לזכות לדגש כדי לכוון את מהלכנו, להציב אמות מידה גבוהות ולהבהיר שאין להסתפק בהישרדות וקיום".

מדינה יהודית ודמוקרטית / מאמרי דעה

גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל" דצמבר, 2019
ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "הכרזה עם תוקף" אוגוסט, 2018
הארץ: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
הארץ: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "ציוני ודמוקרטי" 24 במאי 2010

במאמר שפורסם כאן בשבוע שעבר יוחסה לי השקפת עולם "מסוכנת ואפלה", ונטען שאני מגדל "דור בור ונבער בכל הנוגע לדמוקרטיה" […] מדוע? משום שהבעתי הסתייגות מארגון "בצלם". מכאן הסיק הכותב שאני מעוניין בחברה נטולת ביקורת עצמית.המשך

טקס קריאת רחוב ע
טקס קריאת רחוב ע"ש טוני הלה 16 בפברואר 2010

לפני חודשיים, בלובי של מלון אימפריאל בוינה, מאוחר בלילה, התיישבתי ליד דניאל ברנבוים. שעה קלה קודם לכן הסתיים ערב גאלה בעיריה לטובת שיתוף פעולה אקדמי בין המרכז הבינתחומי, אוניברסיטת אל קודס הפלשתינאית ומכון אקדמי של הנסיך חסן בירדן.

המשך
ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא
ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "קבוצות קטנות קוראות נגד הלגיטימיות של ישראל" 25 באוגוסט 2009

אין ספק שהתעמולה האנטי-ישראלית ניזונה לא מעט ממשאבים ערביים. אבל ברור שלא רק בעלי עניין נרתמים למאבק נגד ישראל אלא גם אנשים הגונים הנתפסים רגשית או אינטלקטואלית לתמונות ולטיעונים חד-צדדיים.המשך