"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל" / נאומים

כנס מבקר המדינה  11.7.13
כנס מבקר המדינה 11.7.13 11 ביולי 2013

הממשל והמגזר הציבורי רחוקים משלמות. שיטת הממשל שלנו בנויה על מסגרת קואליציונית קשה, גופים שונים מרכיבים ממשלה, לעיתים שש מפלגות ויותר, כוחנות וסחטנות דמוקרטית מאפיינים המערכת. הפיצול השלטוני יוצר מעין פיאודליזם מודרני, שבו אם אין לך נציגות במארג השלטוני, אתה חוסר אונים בדרך כלל. ואם יש לך נציגות, אתה חייב בתשלומי ווסל מתוחכמים של היום.

המשך
שינוי שיטת הממשל - דברים במסגרת מסיבת עיתונאים  31.7.12
שינוי שיטת הממשל – דברים במסגרת מסיבת עיתונאים 31.7.12 31 ביולי 2012

עוצמתה של מדינת ישראל באה מהעם. מחויבות הרבים לסכן חיים כדי להגן, ליצור בארץ, לגלות סולידריות חברתית וחסד, לשמור חוק ומוסר ולטפח תרבות ומורשת, המחויבות הזו, של מאות אלפים מאזרחי המדינה, היא הלב הפועם, מקור הקיום וסיבת ההצלחה של המפעל הציוני. היכולת לשמר כוח זה ולקיים את היחד, למרות חילוקי הדעות והשסעים בחברה, אפשריים רק אם מתקיים משטר דמוקרטי ושלטון ראוי.

המשך
שינוי שיטת הממשל – דברים במסגרת מסיבת עיתונאים
שינוי שיטת הממשל – דברים במסגרת מסיבת עיתונאים 31 ביולי 2012

עוצמתה של מדינת ישראל באה מהעם. מחויבות הרבים לסכן חיים כדי להגן, ליצור בארץ, לגלות סולידריות חברתית וחסד, לשמור חוק ומוסר ולטפח תרבות ומורשת, המחויבות הזו, של מאות אלפים מאזרחי המדינה, היא הלב הפועם, מקור הקיום וסיבת ההצלחה של המפעל הציוני. היכולת לשמר כוח זה ולקיים את היחד, למרות חילוקי הדעות והשסעים בחברה, אפשריים רק אם מתקיים משטר דמוקרטי ושלטון ראוי.המשך

עשרים שנה למהפכת זכויות האדם בישראל  21.12.11
עשרים שנה למהפכת זכויות האדם בישראל 21.12.11 15 באפריל 2012

"מדינת ישראל… תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; ותשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות". השפעות ושיקולים שונים השפיעו על ניסוח הכרזת העצמאות, אך שניים הם הגורמים העיקריים לעיצובה: החלטה 181 של עצרת האו"ם (החלטת כ"ט בנובמבר) והמורשת וההגות הציונית".

המשך
דברים בכנס היסוד של
דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי" 8 בפברואר 2012 8 בפברואר 2012

מה קורה במצב דברים זה? הממשלה הקואליציונית מגשרת בקושי על פני חילוקי הדעות בין ששת הגופים המרכיבים אותה. חוסר היציבות הוא תופעת יסוד. ממשלה בישראל שורדת בממוצע 23 חודשים. שר מכהן בתפקידו בממוצע 18 חודשים. שר אינו יכול לכן להשלים תכנון ובוודאי לא לבצע אותו. התוצאה: אסטרטגיה של יחסי ציבור באה במקום אסטרטגיה תכנונית ומדיניות ביצוע. הפקידים, היודעים שזמנו של כל שר קצוב, אינם מזדרזים להשקיע מאמץ ביישום רעיונות השר החדש. יזמים, הפעילים ברצף בין כהונת שרים, מתקשים לדעת מה המדיניות ומכאן הקושי לגבש אופק תכנוני.

המשך
דברים בכנס היסוד של
דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי" 8 בפברואר 2012

מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו. המשך

ועידת השלטון המקומי  20.12.11
ועידת השלטון המקומי 20.12.11 20 בדצמבר 2011

מטרות היסוד של המרכז הבינתחומי מגובשות בחזון הרשמי שלו: להקים אוניברסיטה בינתחומית ברמה עולמית שתסייע למדינת ישראל ולעם היהודי. הגדרה זו חורגת מהמקובל בכך שהיא מקשרת בין האוניברסלי והיצירתיות האקדמית חסרת הגבולות לבין הלאומי והמקומי. אבל האמת היא שהאקדמיה היא מוסד חברתי. המרכז הבינתחומי בא מתוך החברה ופניו אליה. אנחנו לא יציר הממסד ולא נתמכים מהקופה הציבורית. במחיר מאמצים לא קטנים שומר המוסד הזה על עצמאותו. החירות הזו משרתת חלוציות של שירות ברוח יוזמות ראשונים.

המשך
ועידת השלטון המקומי - דברי פתיחה
ועידת השלטון המקומי – דברי פתיחה 7 בדצמבר 2010

רבות דובר על חשיבותו המכרעת של השלטון המקומי לחיי ולרווחת התושבים. השלטון המקומי הוא ספק השירותים היומיומיים והחיוניים והאגף המפקח על אכיפת חוקי הבנייה, התברואה ונושאים רבים אחרים. השלטון המקומי נתון בצבת מתמדת בין דרישות האחריות לפיתוח העיר ומתן שירותים לבין חוסר סמכות וכפיפות לשלטון המרכזי. המשך

דברים בהפגנת הסטודנטים בירושלים
דברים בהפגנת הסטודנטים בירושלים 1 בנובמבר 2010

ההפגנה הנוכחית היא בעד השוויון, היא בעד סדר עדיפות לאומי נכון. ההפגנה הנוכחית היא גם נגד, נגד הפרת חובת הנאמנות של המערכת הפוליטית.המשך

שתי הדרכים לרפורמה משטרית | מושב מועצת קדימה
שתי הדרכים לרפורמה משטרית | מושב מועצת קדימה 1 בנובמבר 2009

השיטה הפוליטית הישראלית היא הוגנת מאוד מהבחינה הייצוגית. כל מפלגה העוברת את שני אחוזי החסימה מיוצגת בכנסת בהתאם לאחוז הקולות שקיבלה. בחברה מפוצלת כשלנו יש חשיבות לייצוג כל השסעים העיקריים בבית הנבחרים.המשך