"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל" / נאומים

ההסתה נגד בית המשפט העליון
ההסתה נגד בית המשפט העליון 28 בפברואר 2008

ביום 23 באפריל 1997 נשא ח"כ דרעי את נאומו הידוע באצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים. הציונות, כך גרס, היא תנועה של כפירה. כשם שהציונים עם הסנדלים ביזו את העולים המזרחיים, הם רודפים כיום את ש"ס רדיפה דתית ועדתית. הוא הביע בטחון שציבור ש"ס ידביר את יריביו, "כשם שעברנו את פרעה".המשך

הבחירה האמיתית: שינוי או ש
הבחירה האמיתית: שינוי או ש"ס 2007

לפני כשנתיים נשא ח"כ דרעי את נאומו הידוע באצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים. הציונות, כך גרס, היא תנועה של כפירה. כשם שהציונים עם הסנדלים ביזו את העולים המזרחיים הם רודפים כיום את ש"ס רדיפה דתית ועדתית. הוא הביע בטחון שציבור ש"ס ידביר את יריביו "כשם שעברנו את פרעה".המשך

כנס הממשל החדש בישראל - דברי פתיחה
כנס הממשל החדש בישראל – דברי פתיחה 30 במרץ 2004

השנה אנו חוגגים את שנת העשור למרכז הבינתחומי.
סיפורו של המרכז הוא סיפור של חלוציות ייחודית בנוף האקדמי הישראלי. לפני עשר שנים נכנסנו למחנה צבאי הרוס. הכרזנו עם הכניסה שאנו מבקשים מהמדינה זכות אחת, הזכות לא לקבל תמיכה ממשלתית. המשך

הרצאה בפני מועדון העסקים הישראלי - לונדון
הרצאה בפני מועדון העסקים הישראלי – לונדון 25 במרץ 2004

ביום 6 ביולי 1896 נשא הרצל נאום בפני מועדון המכבים בלונדון. בנאום הציג הרצל את עיקרי חזונו. "היהודים רוצים מדינה משלהם", הוא אמר, "שבה יוכלו סוף סוף לחיות ולשגשג כאנשים בני חורין". מדינה זו, הוא הוסיף, חייבת להיות "שייכת לנו לפי משפט העמים". המשך

דברי פתיחה לכנס
דברי פתיחה לכנס "הפדרליסט" 19 בנובמבר 2002

מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ומושתתת על זכותו, ומעולם ועד עולם, לחיי ריבונות בארץ ישראל. העצמאות המדינית של העם היהודי במכורתו נועדה לאפשר לבני העם, לאחר השואה ולמול תלאות הגלות, לשוב למולדת אבותיהם כדי לחיות בה חיי כבוד ועמל ישרים וליטול חלק פעיל בקביעת גורל העם ועיצוב חברתו.

המשך
הוויתור על החוקה, 1950: ההשראה חלפה, הגיע יום שני האפור, ערב יום העצמאות
הוויתור על החוקה, 1950: ההשראה חלפה, הגיע יום שני האפור, ערב יום העצמאות 16 באפריל 2002

לולא התנגדותו הנחרצת של דוד בן-גוריון, אין ספק שהחוקה היתה מתקבלת. הכרזת העצמאות קבעה כי תפקידה היחיד של האסיפה המכוננת שנבחרה בשנת 1948, הוא כינון חוקה תוך ארבעה וחצי חודשים. עיון בדברי הכנסת מוכיח שרוב מכריע בכנסת היה בעד גיבוש חוקה מלאה ופורמלית.

המשך
דברים בעצרת להגנת בית המשפט העליון | גן סאקר ירושלים
דברים בעצרת להגנת בית המשפט העליון | גן סאקר ירושלים 14 בפברואר 1999

יש רגעים בחיי אומה שבהם על האזרחים לצאת לרחוב. אזרחים שהחמיצו רגע זה מצאו את עצמם בזוועות של משטרים שרמסו את החרות, הרכוש ובסופו של דבר פגעו גם בנפש.

היום מתרחש רגע כזה.המשך

כנס חוקה לישראל | בשבת נעצור את החרדים
כנס חוקה לישראל | בשבת נעצור את החרדים 28 ביוני 1998

באנו לדבר על הפגיעה, על החובה ועל השלום.המשך