"ישראל נאבקת על קיומה ועל הלגיטימיות מבית ומחוץ. ההתייצבות מול האתגרים מבית חשובה לא פחות מהמאבק בבעיות מבחוץ. הרוב הדומם, היצרני, המשרת, הממלכתי, משלם המיסים – הרוב הציוני – חייב לחזור לעמדה המכרעת בעיצוב צביונה של מדינת היהודים, חזונה ועתידה".

מדיני-ביטחוני / נאומים

123
הכנס ה-6 של השפעות הטרור העולמי - דברי פתיחה
הכנס ה-6 של השפעות הטרור העולמי – דברי פתיחה 11 בספטמבר 2006

הכנס הבינלאומי השישי למלחמה בטרור תוכנן זמן רב לפני מלחמת לבנון האחרונה. אולם, היה ברור לכולנו שלא ניתן לקיים דיון שזירת הטרור האזורית והעולמית מבלי להתייחס למערכה שהסתיימה זה לא מכבר.
המשך

123