המועצה להשכלה גבוהה אישרה למרכז הבינתחומי הרצליה לפתוח בהליך להענקת תארי דוקטורט

9 באפריל 2018

מליאת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה היום את בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לאפשר פתיחת הליך להענקת תארי דוקטורט. ההחלטה התקבלה לאחר שהמרכז הבינתחומי עמד בשורה של דרישות אקדמיות, כלכליות ומנהליות מחמירות, שנקבעו על ידי המל"ג. בכך, הופך הבינתחומי הלכה למעשה לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל.

פרופ׳ אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה, אמר היום, כי "המרכז הבינתחומי מברך על החלטת המועצה להשכלה גבוהה לפתוח בהליך שיאפשר לו להעניק תארי דוקטורט. במשך שמונה שנים מנע הקרטל האוניברסיטאי כל דיון בבקשות המרכז הבינתחומי להענקת תואר דוקטורט. רק מנהיגותו של יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך, נפתלי בנט, שלא נרתע מלחץ ועד ראשי האוניברסיטאות, אפשרה את קבלת ההחלטה. המרכז הבינתחומי מודה לשר בנט על נחישותו ועמידתו על קיום עקרונות היושר האקדמי, יחד עם המנהיגות המקצועית של המל"ג, פרופ' יפה זילברשץ ופרופ' עידו פרלמן. אנחנו מבקשים היום גם להביע הוקרתנו לסגל ולידידי המרכז הבינתחומי וכן לסטודנטים ולבוגרים על השותפות והאמון רבי השנים".

שר החינוך, נפתלי בנט, התקשר לבשר לפרופ' רייכמן על החלטת המל"ג ואמר "מגיע לכם בזכות ולא בחסד. כל דבר שאתם נוגעים בו אתם מקפידים להיות הטובים ביותר. טובים ביותר במקצוענות, טובים ביותר בערכיות, טובים ביותר בחיזוק מדינת ישראל, הטובים ביותר במלגות למי שצריך. גם בהיבטים המקצועיים וגם בהיבטים הערכיים. אוריאל אתה באמת בנית מוסד לתפארת מדינת ישראל".