נאומים

ועידת אצבע הגליל ה- 7 | הנאום המרכזי של הוועידה בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל. פרופ' רייכמן מגולל את סיפור הפיכת המרכז הבינתחומי לאוניברסיטה

17 במאי 2022