ועידת אצבע הגליל ה-7 | ראיון ל- Ynet לאחר הנאום המרכזי של הוועידה בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל

16 במאי 2022