נאומו של פרופ' אוריאל רייכמן בכנס יום הדמוקרטיה 2020 – בחירות מועד ג'

5 בפברואר 2020