מחזון למציאות – פרופ' אוריאל רייכמן מספר על הקמת הבינתחומי הרצליה