נאום פרופ' רייכמן באירוע הגאלה בשנת ה-25 לבינתחומי הרצליה

יולי, 2019