הענקת פרס המל"ג לפרופ' רייכמן על תרומתו להשכלה הגבוהה

אוקטובר, 2018