נאומו של פרופ' אוריאל רייכמן בכנס המכון למדיניות נגד טרור 2015

30 בספטמבר 2015