פרופ' רייכמן בטקס חנוכת מעונות הבינתחומי

אוקטובר, 2018