פרופ' רייכמן בטקס חנוכת מעונות הבינתחומי

יולי, 2019