קטע מתוך נאומו של פרופ' רייכמן בטקס הפתיחה של מכון פאפוס לחדשנות

23 בנובמבר 2020