שיחה אישית עם רועי כ"ץ | על סיפור השכול האישי של משפחתו, שעיצב את דמותו לאורך תחנות חייו

מאי, 2022