שר החינוך נפתלי בנט בשיחה ראשונה עם פרופ' אוריאל רייכמן לאחר החלטת המל"ג להעניק דוקטורט

9 באפריל 2018

"מגיע לכם בזכות ולא בחסד. אני חושב שבאמת בכל דבר שבו אתם נוגעים, אתם מקפידים להיות הטובים. הטובים ביותר במקצועונות, הטובים ביותר בערכיות הטובים ביותר בחיזוק מדינת ישראל, במלגות למי שצריך
וגם בהיבטים הערכיים. אוריאל אתה באמת בנית מוסד לתפארת מדינת ישראל אז תעביר את זה הלאה".
יו"ר המל"ג ושר החינוך נפתלי בנט בהודעה רשמית לפרופ' אוריאל רייכמן נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה בה הוא מבשר לו על החלטת המל"ג לאשר למרכז הבינתחומי הרצליה לפתוח בהליך להענקת תארי דוקטורט.