הציונות מול מתנגדיה – המאבק על זהותה של מדינת ישראל

22 בספטמבר 2019