"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל"

שינוי שיטת הממשל – דברים במסגרת מסיבת עיתונאים

שינוי שיטת הממשל – דברים במסגרת מסיבת עיתונאים

31 ביולי 2012

עוצמתה של מדינת ישראל באה מהעם. מחויבות הרבים לסכן חיים כדי להגן, ליצור בארץ, לגלות סולידריות חברתית וחסד, לשמור חוק ומוסר ולטפח תרבות ומורשת, המחויבות הזו, של מאות אלפים מאזרחי המדינה, היא הלב הפועם, מקור הקיום וסיבת ההצלחה של המפעל הציוני. היכולת לשמר כוח זה ולקיים את היחד, למרות חילוקי הדעות והשסעים בחברה, אפשריים רק אם מתקיים משטר דמוקרטי ושלטון ראוי.המשך

שינוי שיטת הממשל – אוריאל רייכמן

13 ביולי 2012

גלובס – שינוי שיטת הממשל – מאמר אוריאל רייכמן

9 במאי 2012

TIME – ראיון עם אוריאל רייכמן על שינוי שיטת הממשל

7 במאי 2012

ישראל היום – שינוי שיטת הממשל

14 במאי 2012
הסיכוי לשינוי

הסיכוי לשינוי

8 במאי 2012

הליכה לבחירות בחודשים הקרובים בשיטה הקיימת לא הייתה מביאה לפתרון ולהכרעה בבעיות היסוד או בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית, אשר בשמם הכריזו על ההליכה לבחירות מלכתחילה. יש טעם ללכת לבחירות חדשות אך ורק אם הן תיערכנה לפי שיטה חדשה, שתביא לשינוי מהותי בהתנהלות הפוליטית.
מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו.

המשך
עשרים שנה למהפכת זכויות האדם בישראל  21.12.11

עשרים שנה למהפכת זכויות האדם בישראל 21.12.11

15 באפריל 2012

"מדינת ישראל… תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; ותשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות". השפעות ושיקולים שונים השפיעו על ניסוח הכרזת העצמאות, אך שניים הם הגורמים העיקריים לעיצובה: החלטה 181 של עצרת האו"ם (החלטת כ"ט בנובמבר) והמורשת וההגות הציונית".

המשך

ידיעות אחרונות – יש סיכוי – אוריאל רייכמן

9 בפברואר 2012
דברים בכנס היסוד של

דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי" 8 בפברואר 2012

8 בפברואר 2012

מה קורה במצב דברים זה? הממשלה הקואליציונית מגשרת בקושי על פני חילוקי הדעות בין ששת הגופים המרכיבים אותה. חוסר היציבות הוא תופעת יסוד. ממשלה בישראל שורדת בממוצע 23 חודשים. שר מכהן בתפקידו בממוצע 18 חודשים. שר אינו יכול לכן להשלים תכנון ובוודאי לא לבצע אותו. התוצאה: אסטרטגיה של יחסי ציבור באה במקום אסטרטגיה תכנונית ומדיניות ביצוע. הפקידים, היודעים שזמנו של כל שר קצוב, אינם מזדרזים להשקיע מאמץ ביישום רעיונות השר החדש. יזמים, הפעילים ברצף בין כהונת שרים, מתקשים לדעת מה המדיניות ומכאן הקושי לגבש אופק תכנוני.

המשך
דברים בכנס היסוד של

דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי"

8 בפברואר 2012

מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו. המשך