"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל"

ועידת השלטון המקומי  20.12.11

ועידת השלטון המקומי 20.12.11

20 בדצמבר 2011

מטרות היסוד של המרכז הבינתחומי מגובשות בחזון הרשמי שלו: להקים אוניברסיטה בינתחומית ברמה עולמית שתסייע למדינת ישראל ולעם היהודי. הגדרה זו חורגת מהמקובל בכך שהיא מקשרת בין האוניברסלי והיצירתיות האקדמית חסרת הגבולות לבין הלאומי והמקומי. אבל האמת היא שהאקדמיה היא מוסד חברתי. המרכז הבינתחומי בא מתוך החברה ופניו אליה. אנחנו לא יציר הממסד ולא נתמכים מהקופה הציבורית. במחיר מאמצים לא קטנים שומר המוסד הזה על עצמאותו. החירות הזו משרתת חלוציות של שירות ברוח יוזמות ראשונים.

המשך
ועידת השלטון המקומי - דברי פתיחה

ועידת השלטון המקומי – דברי פתיחה

7 בדצמבר 2010

רבות דובר על חשיבותו המכרעת של השלטון המקומי לחיי ולרווחת התושבים. השלטון המקומי הוא ספק השירותים היומיומיים והחיוניים והאגף המפקח על אכיפת חוקי הבנייה, התברואה ונושאים רבים אחרים. השלטון המקומי נתון בצבת מתמדת בין דרישות האחריות לפיתוח העיר ומתן שירותים לבין חוסר סמכות וכפיפות לשלטון המרכזי. המשך

דברים בהפגנת הסטודנטים בירושלים

דברים בהפגנת הסטודנטים בירושלים

1 בנובמבר 2010

ההפגנה הנוכחית היא בעד השוויון, היא בעד סדר עדיפות לאומי נכון. ההפגנה הנוכחית היא גם נגד, נגד הפרת חובת הנאמנות של המערכת הפוליטית.המשך

שתי הדרכים לרפורמה משטרית | מושב מועצת קדימה

שתי הדרכים לרפורמה משטרית | מושב מועצת קדימה

1 בנובמבר 2009

השיטה הפוליטית הישראלית היא הוגנת מאוד מהבחינה הייצוגית. כל מפלגה העוברת את שני אחוזי החסימה מיוצגת בכנסת בהתאם לאחוז הקולות שקיבלה. בחברה מפוצלת כשלנו יש חשיבות לייצוג כל השסעים העיקריים בבית הנבחרים.המשך

ההסתה נגד בית המשפט העליון

ההסתה נגד בית המשפט העליון

28 בפברואר 2008

ביום 23 באפריל 1997 נשא ח"כ דרעי את נאומו הידוע באצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים. הציונות, כך גרס, היא תנועה של כפירה. כשם שהציונים עם הסנדלים ביזו את העולים המזרחיים, הם רודפים כיום את ש"ס רדיפה דתית ועדתית. הוא הביע בטחון שציבור ש"ס ידביר את יריביו, "כשם שעברנו את פרעה".המשך

הבחירה האמיתית: שינוי או ש

הבחירה האמיתית: שינוי או ש"ס

2007

לפני כשנתיים נשא ח"כ דרעי את נאומו הידוע באצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים. הציונות, כך גרס, היא תנועה של כפירה. כשם שהציונים עם הסנדלים ביזו את העולים המזרחיים הם רודפים כיום את ש"ס רדיפה דתית ועדתית. הוא הביע בטחון שציבור ש"ס ידביר את יריביו "כשם שעברנו את פרעה".המשך

כנס הממשל החדש בישראל - דברי פתיחה

כנס הממשל החדש בישראל – דברי פתיחה

30 במרץ 2004

השנה אנו חוגגים את שנת העשור למרכז הבינתחומי.
סיפורו של המרכז הוא סיפור של חלוציות ייחודית בנוף האקדמי הישראלי. לפני עשר שנים נכנסנו למחנה צבאי הרוס. הכרזנו עם הכניסה שאנו מבקשים מהמדינה זכות אחת, הזכות לא לקבל תמיכה ממשלתית. המשך

הרצאה בפני מועדון העסקים הישראלי - לונדון

הרצאה בפני מועדון העסקים הישראלי – לונדון

25 במרץ 2004

ביום 6 ביולי 1896 נשא הרצל נאום בפני מועדון המכבים בלונדון. בנאום הציג הרצל את עיקרי חזונו. "היהודים רוצים מדינה משלהם", הוא אמר, "שבה יוכלו סוף סוף לחיות ולשגשג כאנשים בני חורין". מדינה זו, הוא הוסיף, חייבת להיות "שייכת לנו לפי משפט העמים". המשך

דברי פתיחה לכנס "הפדרליסט"

19 בנובמבר 2002

מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ומושתתת על זכותו, ומעולם ועד עולם, לחיי ריבונות בארץ ישראל. העצמאות המדינית של העם היהודי במכורתו נועדה לאפשר לבני העם, לאחר השואה ולמול תלאות הגלות, לשוב למולדת אבותיהם כדי לחיות בה חיי כבוד ועמל ישרים וליטול חלק פעיל בקביעת גורל העם ועיצוב חברתו.

המשך

הוויתור על החוקה, 1950: ההשראה חלפה, הגיע יום שני האפור, ערב יום העצמאות

16 באפריל 2002

לולא התנגדותו הנחרצת של דוד בן-גוריון, אין ספק שהחוקה היתה מתקבלת. הכרזת העצמאות קבעה כי תפקידה היחיד של האסיפה המכוננת שנבחרה בשנת 1948, הוא כינון חוקה תוך ארבעה וחצי חודשים. עיון בדברי הכנסת מוכיח שרוב מכריע בכנסת היה בעד גיבוש חוקה מלאה ופורמלית.

המשך