"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

כשלי ממשל וחוקה לישראל

ישראל היום – שינוי שיטת הממשל

14 במאי 2012
הסיכוי לשינוי

הסיכוי לשינוי

8 במאי 2012

אנחנו מתבשרים הבוקר על ביטול הבחירות לכנסת שתוכננו להתקיים בעוד מספר חודשים ועל הצטרפותה של מפלגת "קדימה" לממשלת אחדות. יש לברך על כך, נוכח ההחלטה לשנות את שיטת הממשל בבחירות הבאות. המשך

ידיעות אחרונות – יש סיכוי – אוריאל רייכמן

9 בפברואר 2012
דברים בכנס היסוד של

דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי" 8 בפברואר 2012

8 בפברואר 2012

מה קורה במצב דברים זה? הממשלה הקואליציונית מגשרת בקושי על פני חילוקי הדעות בין ששת הגופים המרכיבים אותה. חוסר היציבות הוא תופעת יסוד. ממשלה בישראל שורדת בממוצע 23 חודשים. שר מכהן בתפקידו בממוצע 18 חודשים. שר אינו יכול לכן להשלים תכנון ובוודאי לא לבצע אותו. התוצאה: אסטרטגיה של יחסי ציבור באה במקום אסטרטגיה תכנונית ומדיניות ביצוע. הפקידים, היודעים שזמנו של כל שר קצוב, אינם מזדרזים להשקיע מאמץ ביישום רעיונות השר החדש. יזמים, הפעילים ברצף בין כהונת שרים, מתקשים לדעת מה המדיניות ומכאן הקושי לגבש אופק תכנוני.

המשך
דברים בכנס היסוד של

דברים בכנס היסוד של "יש סיכוי"

8 בפברואר 2012

מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות. רובן – תוצר של גורמים מעבר לשליטתנו. אבל בעיה מרכזית אחת, בעיית שיטת הממשל שלנו, היא יציר כפינו. המשך

"יש סיכוי" לשינוי – מצגת מתווה הרפורמה

2012