"ברגע שחשובה לך החברה הישראלית ועתידה, ויש דברים שלא מקובלים עליך, אתה רוצה לסייע. זה מה ששלח אותי להשקיע שנים מחיי בחוקה בישראל. נלחמתי לשנות את שיטת הממשל וליצור מצב שיתקבל חוק זכויות האדם".

שיטת הממשל ו"חוקה לישראל"

דברים בעצרת להגנת בית המשפט העליון | גן סאקר ירושלים

דברים בעצרת להגנת בית המשפט העליון | גן סאקר ירושלים

14 בפברואר 1999

יש רגעים בחיי אומה שבהם על האזרחים לצאת לרחוב. אזרחים שהחמיצו רגע זה מצאו את עצמם בזוועות של משטרים שרמסו את החרות, הרכוש ובסופו של דבר פגעו גם בנפש.

היום מתרחש רגע כזה.המשך

כנס חוקה לישראל | בשבת נעצור את החרדים

כנס חוקה לישראל | בשבת נעצור את החרדים

28 ביוני 1998

באנו לדבר על הפגיעה, על החובה ועל השלום.המשך