"קיומה של מדינת הלאום היהודית הוא הסיבה למאבקנו והדרך לחולל הזדהות מחודשת בארץ ובתפוצות. האתגרים היהודים-מוסריים, הדמוקרטים, החומריים והניהוליים חייבים לזכות לדגש כדי לכוון את מהלכנו, להציב אמות מידה גבוהות ולהבהיר שאין להסתפק בהישרדות וקיום".

מדינה יהודית ודמוקרטית

פרופ' רייכמן ומאבקו למען חוקה לישראל

21 בדצמבר 2019

גלובס: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל"

דצמבר, 2019

דברי פתיחה בכנס בנושא חוק הלאום בראי זהות, משפט ופוליטיקה

17 בדצמבר 2018

לפני חודש, בקור המקפיא של פולין, עמדנו, מאה סטודנטים, בוגרים ואנשי סגל של הבינתחומי, לפני אנדרטת מרד גטו ורשה. באחת ניצבו בעיני רוחנו קרונות הרכבת היוצאים מהגטו למסע חד-כיווני ותמונת ההולכים לקראת סופם באושוויץ ובמיידנק. יתגדל ויתקדש – אמרתי שם – לזכרם של הרבים שלא הספיקו אפילו לשאת את התפילה כפרידה מאהוביהם. קריאת האמֵן של הסטודנטים איחדה את כולנו ברחבת הענק הריקה של אותו יום שישי בחודש נובמבר האחרון.

המשך
ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא

ישראל היום: מאמר דעה של פרופ' אוריאל רייכמן בנושא "הכרזה עם תוקף"

אוגוסט, 2018
כנס הרצליה - יום דיונים בבית נשיא המדינה בנושא: תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום?

כנס הרצליה – יום דיונים בבית נשיא המדינה בנושא: תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום?

14 ביוני 2016

הכוח מבוזר ביותר בחברה שלנו ויש בכך היבט חיובי. לעומת זאת, קיים רוב מובהק על פי שני המבחנים האחרים. קיים רוב אתני-תרבותי ברור בחברה הישראלית. רוב האזרחים מגדירים עצמם יהודים, בין אם הסיבה לכך דתית, לאומית, תרבותית-היסטורית או אחרת. הזיקה ההדדית קשה לעיתים להגדרה ולהסבר, אך היא קיימת, ומכאן גם שאיפת היהודים לחיים משותפים, ריבונות ושליטה עצמית על גורלם ועל כבודם.

המשך
קריאת איפוס דברים בפתח כנס הרצליה ה- 15  7.6.15

קריאת איפוס דברים בפתח כנס הרצליה ה- 15 7.6.15

7 ביוני 2015

מדינת ישראל מצויה בתקופה קשה. מבית נחשפת שחיתות שלא ידענו כמותה בעבר, האלימות גוברת והעוינות בין השסעים בחברה הפכה למציאות. דרישות לצדק חברתי מתגברות ומנגד יזמים ישראלים נוטשים בטענות שונות. בזירה הבינלאומית מתחזקת תנועת החרם על ישראל, באירופה קיים זרם חזק של דעת קהל עוינת ובארה"ב ניכרת אירוזיה באהדה לישראל. המשך תופעה זו עלול לגרום בסיום העימות הבא לקשיים בחידוש מלאי צבאי, סנקציות כלכליות והליכים משפטיים.

המשך
דברים לזכרו של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז

דברים לזכרו של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל 26.5.15

26 במאי 2015

19 שנה חלפו מאז פטירתו של אריאל רוזן-צבי והוא בן 52 שנים בלבד. לולא נפטר היה, אני מניח, מגיע לבינתחומי לאחר פרישתו לגמלאות מתפקידו כשופט בית המשפט העליון וכאן היה פוגש את פרופ' משה הלברטל ופרופ' ישי בר, איתם היה לו מכנה משותף, וכאן הייתי יכול להמשיך איתו את הדיאלוג החוקתי שנפסק לפני שנות דור ויותר.

המשך

חינוכית 23 – שיחת נפש עם אוריאל רייכמן

10 במאי 2015

המשך

ראיון עם פרופ' רייכמן – שאלות אישיות בגל"צ

10 באפריל 2013

ראיון עם פרופ' רייכמן – שאלות אישיות בגל"צ

המשך
דברים לזכרו של אמנון ליפקין שחק ז

דברים לזכרו של אמנון ליפקין שחק ז"ל 23 בינואר 2013

23 בינואר 2013

אנחנו מדברים היום על אמנון ועוסקים באדם שייצג את הטוב שבקבוצת דורנו; אותה קבוצה שנולדה זמן קצר לפני קום המדינה ועוצבה בשנותיה הראשונות של ישראל. בני הקבוצה, במסלול פרישה, נעלמים אחד אחד מעל פני העשייה. עם לכתו של אמנון, ראוי לשוב ולדבר על מסלול חייו וערכיו, מסלול המבטא את מורשת הדור ותקוותיו.

המשך